Kontakt & Info

Kafè Hallbjønn AS

Postboks 44 3880 Dalen

Mobil 408 11 515

e-post: post@hallbjonn.no

https://www.facebook.com/HallbjonnHoyfjellssenter/

For å få med deg det som skjer i området, gå inn på denne linken:
http://kvaskjer.vest-telemark.no/